Aidevulnerable
@ copyright 2013
Aidevulnerable Onze missie
Onze missie
Wij zetten ons in voor de strijd tegen de armoede , de ADVB stelt acties centraal zoals de watervoorziening van drinkwater in de dorpen , de oprichting van gezondheidscentra , het stimuleren van boeren om hun producten te promoten , de renovatie van scholen , evenals de initiatie en ontwikkeling van projecten voor ontwikkelingssamenwerking in de zin van de Millennium Development Goals van de Verenigde Naties